Tag: Ambulans NasDem Dibakar

Metro
Ambulans NasDem Makassar: Dibakar 1, Diganti 20 

Ambulans NasDem Makassar: Dibakar 1, Diganti 20 

Untuk Digunakan Masyarakat di Kota Makassar